top of page

VÅR HISTORIA

Grevgården fårgård, Edsäter

Hej, och vad kul att du hittade hit! 

 

Grevgården ligger i en by utanför Harmånger i Hälsingland, inbäddad bland skog och åkrar intill Harmångersån. Gårdens jordbrukshistoria sträcker sig tillbaka till 1700-talet då i huvudsak kor betade på täkterna. Platsen för gården valdes för att ge djuren bästa möjliga förutsättningar till ett gott liv och därigenom gynna hela produktionslinjen. Drygt 300 år senare är vi stolta att få bedriva verksamhet på samma plats.

 

Vår verksamhet startade 2009. Vi erbjuder får- och lammkött av Gotlandsfår och Svärdsjöfår, fårskinn samt ägg från frigående höns. Våra får rör sig fritt på tio hektar betesmark, någon kilometer från Grevgården: utan stress, med rik tillgång till gräs, hö och vatten. Djuren med dess omgivning ges tillsyn flera gånger dagligen. 

 

Vi är en liten gård med stort hjärta: för oss är det viktigt att behålla den familjära känslan samtidigt som vi tillåter gården att växa. Genom vår verksamhet vill vi gynna de lokalproducerade råvarorna och lokala näringslivet, minska klimatpåverkan och bidra till en hälsosammare livsmedelsproduktion. 

 

Väl mött, 

Lena och Per-Arne Engström, ägare Grevgårdens fårgård. 

bottom of page